Tingimused

  1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja Ettevõtja Weekend Club OÜ. (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.seifclub.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood seifclub.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

  1. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostudele, lisandub transpordi hind, mis on toodud kodulehel tellimise protsessis. Hind jääb vahemikku 50-500€ olenevalt kaubast (pilet, kliendikaart, laua reserveering).

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Luxgraveer OÜvahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.
Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.seifclub.ee

  1. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi seejärel mine kassasse, vali sobiv pank ja esita tellimus.

2) Ostukorvis valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Mine kassasseˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Sampo, Nordea vm) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

3) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie broneering ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

4) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse igapäevaselt (nt E−P 8.00−21.00).

  1. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood seifclub.ee andma Tarbijale üle kinnituse, et teenus on valmis kasutamiseks, omandi ülemineku Tarbijal, Tarbija aga kohustub veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse automaatselt.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

  1. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist vormistab veebipood  tellimuse.

2) Tarbija saab veebipoe tellimuse kätte kokkulepitud ……!!!

  1. Tagastamisõigus

1) Personaliseeritud kaupade puhul ei kehtib 14 päevane tagastamisõigus.

  1. Vääramatu jõud

1) Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

  1. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, email).

2) Veebipoel seifclub.ee-l on õigus kasutada Tarbija elu- või emaili aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel (link otsepostituse mooduli juurde).

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

  1. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood seifclub.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood seifclub.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Puudusega kauba (nt. kliendikaart) parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood.

4) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@seifclub.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

5) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

  1. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija

ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema

õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse

tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.

Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse

komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu

liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa

Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.